• 1st PlaceMasha Sardari
  1st Place
  Masha Sardari
 • 2nd PlaceAnnie R. Noelker
  2nd Place
  Annie R. Noelker
 • 3rd PlaceGeoff Palomino
  3rd Place
  Geoff Palomino
 • 4th PlaceJillian M. Fesemyer
  4th Place
  Jillian M. Fesemyer
 • 4th PlaceJuan Tomas Garcia
  4th Place
  Juan Tomas Garcia
 • 4th PlaceSarah Orsborn
  4th Place
  Sarah Orsborn
 • 4th PlaceAlexa Harrington
  4th Place
  Alexa Harrington
 • 4th PlaceLauren N. Ahn
  4th Place
  Lauren N. Ahn